System Lite WMS w łańcuchu dystrybucji PEPCO

U jednego z naszych klientów uruchomiliśmy w systemie Lite WMS skomplikowany proces przygotowywania wysyłek dla łańcucha dystrybucji do sklepów PEPCO. Została przygotowana

  • integracja z zewnętrznym systemem,
  • konfiguracja procesu przyjęcia
  • mechanizm agregacji pojedynczych zamówień
  • proces zbiórki Reverse Picking
  • raporty bilingowe uwzględniające specyfikę klienta