Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/logsoft/public_html/wp-content/themes/septera/includes/loop.php on line 268

Lista funkcjonalności systemu Lite WMS

Lista funkcjonalności systemu Lite WMS

System WMS

System Lite WMS (Warehouse Management System)  umożliwia zarządzanie procesami magazynowymi, umożliwia śledzenie towarów ze względu na wybrane definiowalne przez użytkownika atrybuty.

Poniżej znajduje się lista cech i funkcjonalności systemu.


System WMS Procesy wejścia i wyjścia:

Przyjęcie:
 • Przyjęcie awizowane – przyjęcie na podstawie Awiza dostawy (awizo może być zaimportowane do systemu WMS)
 • Wydruk awiza dostawy
 • Przyjęcie proste (bez awiza zgodnie ze stanem faktycznym)
 • Korekta niezamkniętych zadań przyjęcia. (System zapamiętuje informacje, kto przyjął błędne wartości i kto skorygował). Możliwa tylko przed zamknięciem dokumentu PZ.
 • Przejęcie na nośnikach jednorodnych lub mieszanych
 • Przejęcie bez nośników, towar składowany jest wtedy bezpośrednio na pólkach
 • Przyjęcie na bramę lub bezpośrednio na lokalizację
 • Przejęcie wielu takich samych nośników jednocześnie (np. wygenerowanie 10 takich samych palet)
 • Wydruk etykiety paletowej 10×15 lub A4
 • Możliwość automatycznego wydruku etykiet na drukarce etykiet przypisanej do bramy, na której odbywa się przyjęcie.
 • Rejestracja atrybutów przy przyjęciu (do dziesięciu cech produktu)
 • Przyjęcia w WMS może być zrealizowane na komputerze PC lub terminalu radiowym
 • Automatyczna generacja zadań odkładania na wskazane przez system wolne miejsca magazynowe
 • Wydruk dokumentu PZ
 Zwrot:
 • Zwrot – przyjęcie z możliwością definiowania numeru dokumentu źródłowego, którego dotyczy zwrot wraz z ograniczeniem zwracanych produktów do wydanych na powiązanym dokumencie.
 • Możliwość definiowania listy możliwych przyczyn zwrotu
Wydanie:
 • Wydanie towaru na podstawie strategii FIFO, FEFO, LIFO opartym na wybranych atrybutach towarów
 • Wydanie awizowane – na podstawie zamówienia od klienta
 • Import zamówienia z arkusza Excel (format narzucony przez system Lite)
 • Wydanie proste (możliwość wskazania całych nośników do wydania, pozycje zamówienia od klienta są wtedy generowane automatycznie)
 • Wydruk zamówienia od klienta
 • Wydanie cało paletowe lub zbiórka sztukowa
 • Automatyczne planowanie towarów do wydania, (z jakiego miejsca i ile należy zebrać)
 • Określenie ścieżki zbiórki (kolejności
 • Rezerwacja zaplanowanych towarów pod wysyłkę
 • Wydruk karty zbiórki i realizacja wysyłki na papierze
 • Realizacja zadań wydania na terminalu radiowym
 • Możliwość anulowania niepotwierdzonych zadań
 • Dwuetapowe wydanie cało paletowe. W pierwszym etapie palety zwożone są na pole odkładcze, w drugim wydawane poprzez załadunek na samochód)
 • Dwuetapowa zbiórka sztukowa (towary przygotowywane są na podstawie papierowej listy zbiórki, a ostateczna weryfikacja skanerem następuje podczas pakowania)
 • Wydruk ślepych etykiet na palety/kartony wysyłkowe
 • Wydruk paletowych etykiet wysyłkowych 10×15
 • Załadunek na samochód
 • Wydruk listów przewozowych CMR
 • Lista kontrolna (lista czynności dodatkowych, które należy wykonać przy wysyłce – definiowalny per grupa klientów)
 • Wydruk listy kontrolnej
 • Możliwość podpinania załączników w formie plików pod zamówienie od klienta

 


System WMS – Operacje wewnątrz magazynowe

Transfer

 • Transfer palet miedzy lokacjami
 • Transfer towaru miedzy lokacjami i paletami
 • Reklasyfikacja towaru (zmiana atrybutu towaru np. numer seryjnego, lub statusu, jakości)

 Inwentaryzacja

 • Inwentaryzacja może być wykonana dla całego magazynu lub jako inwentaryzacja cząstkowa
 • Inwentaryzacja prosta (inwentaryzacja tylko nośników i miejsca)
 • Inwentaryzacja standardowa (inwentaryzacja nośnika, produktu i ilości na lokacji)
 • Inwentaryzacja dokładna (nośnika, produktu i ilości oraz atrybutów na lokacji)
 • Zestawienie porównujące wyniki inwentaryzacji ze stanami magazynowymi
 • Wydruk protokołu inwentaryzacyjnego
 • Możliwość wygenerowania inwentaryzacji różnicowej na lokalizacja, na których wystąpiła niezgodność

 Zadania

 • Zadania rejestrują każdą czynność wykonaną w magazynie
 • Zadania przechowują informację, dotyczącą wykonawcy, daty rozpoczęcia, zakończenia, towaru, oraz miejsca i nośnika źródłowego oraz docelowego
 • Zadania są bazą do wszelkiego rodzaju analiz wydajności, rozliczeniowych itp.

Korekty

 • Korekta jest zbiorczym dokumentem pozwalającym skorygować fizyczne stany produktu (np. w wyniku inwentaryzacji). W ramach jednego dokumentu możliwe jest zmniejszenie lub zwiększenie stanu magazynowego.
 • Korekta może być wystawiona do konkretnego dokumentu lub bez powiazania z dokumentem (np. korekta po inwentaryzacji)
 • Korekcie można przypisać wybierany z listy powód oraz tekstowy dowolny opis
 • Wydruk dokumentu korekty

Montaż prosty

 • Proces automatycznego wytworzenia produktów z zestawu innych produktów
 • Montaż wykonywany jest wg wcześniej zdefiniowanej receptury
 • Wydruk dokumentu montażu

System WMS Słowniki

Magazyn

 • Centra logistyczne (w wersji Lite WMS Blue możliwa jest definicja tylko jednego centrum)
 • Obszary magazynowe
 • Możliwość przypisania grup magazynowych oraz atrybutów do lokacji
 • Systemy składowania (blok, regał itp.)
 • Klasy lokacji – grupują miejsca o tych danych cechach np. pojemności
 • Lokacje magazynowe
 • Możliwość przypisania konkretnych produktów do lokacji
 • Wydruk etykiet lokacji w formacie 10×15 lub 5×4 cm
 • Kreator miejsc magazynowych

Produkty

 • Słownik produktów
 • Słownik kodów kreskowych (możliwość przypisania kliku kodów do jednego produktu)
 • Wydruk etykiet produktowych
 • Wielopoziomowa struktura pakowania produktów. Np. Paleta / Karton / Sztuka
 • Możliwość przypisania atrybutów do słownika produktów
 • Grupy magazynowe
 • Typy nośników
 • Jednostki miary
 • Receptury do montażu

Firmy

 • Zleceniodawcy (właściciele dysponenci towaru w wersji Orange możliwa jest definicja tylko jednego Zleceniodawcy)
 • Firmy (jedna firma może mieć wiele adresów dostawy)
 • Grupy firm

Użytkownicy

 • Słownik użytkowników wraz z przypisaniem do wersji językowej. Każdy użytkownik posiada indywidualne konto w systemie WMS (nie ma ograniczeń, co do ilości nazwanych użytkowników)
 • Grupy użytkowników
 • Uprawnienia do poszczególnych funkcji nadawane grupom użytkowników
 • Uprawnienia do Zleceniodawców
 • Uprawnienia do Centrów logistycznych

 Interfejsy wymiany danych z systemami zewnętrznymi

Standardowy interfejs plikowy systemu Lite WMS  w postaci plików płaskich o z góry określonym formacie obejmuje:

 • Import słownika produktów
 • Import słownika firm
 • Import zamówienia od klienta
 • Import awiza dostawy
 • Eksport potwierdzenia realizacji przyjęcia
 • Eksport potwierdzenia realizacji wydania
 • Eksport sumarycznych stanów magazynowych

 Inne

 • Atrybuty – pola własne systemu WMS dostępne dla słowników:
  • Produktów,
  • Kontrahentów
  • Stanów magazynowych,
  • Zamówień dokumentów i ich pozycji
 • Log modyfikacji – zapis użytkownika i znacznika czasowego modyfikacji w głównych tabelach słownikowych np. kontrahenci, produkty itp
 • Wiadomości – komunikaty generowane przez system z informacjami o zdarzeniach wymagających uwagi użytkownika
 • List przewozowy – kierowca
 • List przewozowy – ciężarówki

 


System WMS Interfejs użytkownika

 • Funkcja eksportu danych z systemu WMS do Excela
 • Możliwość dostosowania wylądu i zakresu przeglądanych danych (profile użytkownika)
 • Kolorowanie danych
 • Przeglądanie wielu słowników przy pomocy dokowanych zakładek
 • Grupowanie danych przeglądanych na liście
 • Kolorowanie danych
 • Możliwość dostosowania menu aplikacji do potrzeb użytkownika