System e-Kanban

elektroniczny kanbanElektroniczny kanban

Korzystając z platformy Lite Logistics Green przygotowaliśmy dla firmy Hutchinson Poland oddział Łódź dedykowane rozwiązanie pozwalające na planowanie produkcji bazujące na rozwiązaniach systemu Kanban.